EFOP 1.5.3

PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 496 823 965 FORINT TÁMOGATÁST NYERT AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00119 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „A CÉL KÖZÖS, EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT!” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

Projektgazda: Piricse Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

       Penészlek Község Önkormányzata

       Ömböly Község Önkormányzata

       Encsencs Község Önkormányzata

       Nyírkáta Község Önkormányzata

       Nyírcsászári Község Önkormányzata

       Nyírderzs Község Önkormányzata

       Nyírpilis Község Önkormányzata

       Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

       Balkány Város Önkormányzata

Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

 

Célunk:

·         a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;

·         a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;

·         munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;

·         a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

·         közösség egészségfejlesztése;

·         a térségi életminőség javítása;

·         a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos  disszemináció támogatása.

 

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.