Hírek

Nyírkáta Község Önkormányzat Polgármestere

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírkáta Község Önkormányzata

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4333 Nyírkáta, Kossuth Lajos utca 13.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Egyetem, Állam és jogtudományi doktori képesítés,

- B kategóriás jogosítvány,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- Állásinterjún való részvétel

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű pontos precíz munkavégzés, Szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködő képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Önéletrajz,

- A végzettséget igazoló okiratok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- Szakmai program és vezetői elképzelések

- Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalásáról

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben alkalmazása esetén kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Sándor nyújt, a 06-30/3385888. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Nyírkáta Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4333 Nyírkáta, Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

- Személyesen: Antal Lajosné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4333 Nyírkáta, Kossuth Lajos utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Nyírkáta Község Honlapja - 2015. január 10.

- Nyírkáta Község Önkormányzata Facebook oldala - 2015. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázatokat postai úton, illetve személyesen nyújthatják be, ahol a hivatalba érkezés időpontja 2015. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkata.hu honlapon szerezhet.