Községünk

Történelem

Korábbi neve Gebe volt, mely személynévből származik. A Nyírség és a Szamos menti síkság szegélyén birtokos Káta nemzetség alapítása 1332-34 között jelenik meg a Pápai tizedjegyzékben. 

1286-tól a XV-XVI. századig a Káta családból származó Csaholyi család birtok volt. 1547-ben Csaholyi Imre két lányának fiúsítása után földesurai Melith György és Pekry Miklós. 1648-ban a Sulyok család négy tagja, 1643-ban Lónyay Zsigmond, 1659-ben Kapy Katalin is bírt egy-egy részt belőle. 

A XVIII. század elején a Melith-rész a kincstárra szállott, királyi adományként báró Splényi tábornok kapta meg, és tõle 1727-ben Eötvös Miklós vette meg. 

A XVIII. század végén három jelentéktelenebb birtokosa volt gróf Teleki József, Bay György és Pécsy Anna. A századfordulón a herceg Odescalchy családé nagyobb része a határnak, de gróf Berthold Arthurnak és Rába Lászlónak is van itt birtoka. A falu határának tagosítása 1845-ben megy végbe, ekkor különítik el az úrbéli földeket a földesúri birtoktól. 

Az 1848-as szabadságharcban a legenda szerint a gebei lakosok is tevékeny részt vállaltak. 134-es létszámú élelmezési listát tartottak számon az idősebb emberek. E század kapitánya Csanálosy János volt. Ennek a történelmi eseménynek az emlékére a község fő utcáján emlékoszlopot állítottak. 

A község az 1860-as években közigazgatásilag a Nyíri, az 1870-es évektől a mátészalkai járáshoz tartozott, majd az 1920-as években a Nyírmeggyesi körjegyzőséghez került. 1928-ban Gebe község a világháborúban és az azt követő megszállás ideje alatt elesett 74 ember emlékére emlékművet állított a református templom kertjében.

Bővebben...

Általános iskola 

Az iskola rövid története

Az iskoláról a legrégibb anyakönyvek 1786-tól állnak rendelkezésre. A XX. Század fordulóján a község tanügyét egy községi, egy görög katolikus, egy református elemi népiskola, továbbá egy községi ált. továbbképző, egy községi gazdasági továbbképző látta el. Iskolánkba jártak a Jékei-tag, a Tarnai tanya valamint a Gólya-szállás tanköteles tanulói az 1960-as évek elejétől. Az iskola épülete: 1950-ben három épületben folyt az oktatás. 1961-ben központi iskola épült öt tanteremmel, szertárakkal és szolgálati lakással. 1981-ben közepes tornaterem, 1994-ben új iskola épült három tanteremmel, művelődési házzal és könyvtárral. 1995-ben megkezdődött a számítástechnikai tanterem kialakítása melyet folyamatosan fejlesztenek. 

2006 - ban a központi emeletes iskola teljes felújítást kapott. 

A munkálatok során az iskolán elvégeztük: az utólagos hőszigetelést, teljes nyílásszáró csere, parkettázás, gépészeti berendezések beszerzése és beüzemelése, új elektromos hálózat kialakítása. 

2010 - ben a "TÁMOP" program keretében az iskolában interaktív táblák és ehhez kapcsolódóan techikai berendezések lettek átadva. 

2010 szeptember elsejétől az iskola neve: Vörösmarty Mihály Általános Iskola. 

Bővebben...

Itt található az önkormányzati alkalmazottak listája. A hivatal elérhetőségeit a kapcsolat menüpontban találhatja meg.

 

Tisztségviselők

Név Beosztás
Lakatos Sándor Attila Polgármester
dr. Siket Sándor Jegyző
Bővebben...