Községünk

Általános iskola 

Az iskola rövid története

Az iskoláról a legrégibb anyakönyvek 1786-tól állnak rendelkezésre. A XX. Század fordulóján a község tanügyét egy községi, egy görög katolikus, egy református elemi népiskola, továbbá egy községi ált. továbbképző, egy községi gazdasági továbbképző látta el. Iskolánkba jártak a Jékei-tag, a Tarnai tanya valamint a Gólya-szállás tanköteles tanulói az 1960-as évek elejétől. Az iskola épülete: 1950-ben három épületben folyt az oktatás. 1961-ben központi iskola épült öt tanteremmel, szertárakkal és szolgálati lakással. 1981-ben közepes tornaterem, 1994-ben új iskola épült három tanteremmel, művelődési házzal és könyvtárral. 1995-ben megkezdődött a számítástechnikai tanterem kialakítása melyet folyamatosan fejlesztenek. 

2006 - ban a központi emeletes iskola teljes felújítást kapott. 

A munkálatok során az iskolán elvégeztük: az utólagos hőszigetelést, teljes nyílásszáró csere, parkettázás, gépészeti berendezések beszerzése és beüzemelése, új elektromos hálózat kialakítása. 

2010 - ben a "TÁMOP" program keretében az iskolában interaktív táblák és ehhez kapcsolódóan techikai berendezések lettek átadva. 

2010 szeptember elsejétől az iskola neve: Vörösmarty Mihály Általános Iskola. 

 

 

Intézményvezető 

Tóth Norbert (elérhetőségei a "kapcsolat" menüpontban) 

Intézményvezető helyettes 

Reszlerné Veres Ildikó

Tanári kar 

Csatlósné Patakfalvi Adrienn - biológia-kémia szakos tanár 

Cselenyákné Molnár Judit - általános iskolai tanító 

Csóka Zsanett - matematika-számítástechnika szakos tanár 

Demeter Ferenc - földrajz-testnevelés szakos tanár 

Jenei Tünde - általános iskolai tanító 

Kazamérné Kovács Éva - általános iskolai tanító 

Sólyom Lilla - biológia-környezetvédelmi szakos tanár 

Szabó László - földrajz-testnevelés szakos tanár 

Tóthné Cseh Ágnes - magyar nyelv- és irodalom – történelem szakos tanár 

Törökné Papp Tímea - magyar nyelv és irodalom szakos és könyvtáros 

Trencsényi Szabolcs - általános iskolai tanító 

Varga Jánosné - általános iskolai tanító 

Vass Istvánné - általános iskolai tanító 

Veres Anita - testnevelés szakos tanár

Óraadók 

Bacskó Sándor - Óraadó (technika) 

Kücsön Tibor - Óraadó (fizika) 

Nagy Anita - Óraadó (ének-zene) 

Pindzsu Maroda Katalin - Óraadó (német) 

Piricsiné Fórizs Magdolna - Óraadó (rajz) 

Művészeti Iskola oktatói 

Jeney Sándorné - zongora tanár 

Katona Gézáné - szolfézs tanár 

Szőke József - néptánc tanár

Iskolatitkár 

Csóka Józsefné 

Technikai dolgozók 

Simon Csilla - pedagógiai asszisztens 

Tóth József Jánosné - hivatalsegéd 

Simon Csaba Győzőné - hivatalsegéd 

Horváth János - karbantartó 

Horváth Béláné - hivatalsegéd 

Varga Miklós - biztonsági őr 

Veres József - biztonsági őr 

Cselenyák János - fűtő 

Nagy Norbert - fűtő 

 

Ifjúsági és családsegítő szolgálat

Községünkben a családsegítő szolgálat feladatait Huszti Boglárka látja el, elérhetőségei a kapcsolat menüpontban találhatóak. 

 

Óvoda

Az óvoda neve: Bajza József óvoda - művelődési ház és könyvtár. 89 gyerek jár óvodába, 3 csoportban. Az óvoda új, kiváló felszereltségű. Az óvoda felujítása és bővítése pályázati úton, 2004 - ben fejeződött be. 

Óvónők

Óvoda vezető: 

Lókodi Istvánné (elérhetőségei a "kapcsolat" menüpontban) 

Vezető helyettes: 

Tisza Judit

Óvónők: 

Szűcs Viktória 

Kissné Árvai Éva 

Kazamér Mária 

Papp Lajosné 

 

Pedagógiai asszisztens

 

Dajkák

Kovács Zoltánné

Tóth Diána

 

Vassné Paszternák Ildikó

 

Napközi otthonos konyha

Élelmezés vezető:

Jenei Gáborné (elérhetőségei a "kapcsolat" menüpontban)

Szakácsok:

 

Kozma Magdolna

Konyhai segítők:

Gálné Kovács Katalin Éva

Tóth Jánosné

Vadászné Kiss Mária

 

Orvosi ellátás

Háziorvos

Dr. Paragh Melinda háziorvos - (elérhetőségei a "kapcsolat" menüpontban) 

Asszisztensek

Törökné Tamás Katalin 

Védőnői szolgálat

Danóné Szűcs Gabriella /Védőnő/ 

Kaluha Attiláné /Technikai Dolgozó/

 

Gyógyszertár

Gyógyszerész

Puskás Béláné 

Nyitva tartás

Hétfőtől Péntekig 7.30-tól 16-ig

 

Öregek Napközi Otthona

Vezető 

Huszti Boglárka- (elérhetőségei a "kapcsolat" menüpontban)

Gondozók:

Tóthné Szentgyörgyi Klára

Ludrik Károlyné

Nagy Ferencné

Papp Jánosné

Nyitva tartás

Hétfőtől Péntekig 7-15.30-ig 

 

Település közbiztonságáról gondoskodó szervezetek

(elérhetőségek a "kapcsolat" menüpontban)

Körzeti megbízott

Kocsis Péter

Polgárőr Egyesület

Parancsnok: Kovács Péter

Mezőőri szolgálat

Kovács Péter /Mezőőr/

Józsa János /Mezőőr/