Testületi ülések

Nyírkáta Község Képviselő testületének

11/ 2003. ( XII.12 ) Kt. számú

R e n d e l e t e

A kommunális adóról szóló 9/2000.(IX.18.) Kt sz. rendelettel módosított 3 / 1999. ( III.31.) Ök. számú rendelet módosításáról

Nyírkáta Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. 6. § - ában kapott felhatalmazás alapján, a kommunális adóról szóló 9/2000.(IX.18.) Kt sz. rendelettel módosított 3 / 1999. ( III. 31.) Kt. számú rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) A rendelet 4.§ - a e rendelet hatálybalépésének napjától a hatályát veszti.

(2) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Záró rendelkezések

2.§. E rendelet rendelkezései 2004. január 01 napján lépnek hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ – ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Nyírkáta Község Önkormányzatának

3/1999.(III.31) számú

rendelete

a kommunális adóról

Nyírkáta község önkormányzata a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 5-6 §-ban, valamint a 43. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) az önkormányzat Nyírkáta község illetékességi területére kiterjedően kommunális adót vezet be.

(2) Az önkormányzat a kommunális adóból befolyó pénzeszközeiből infrastruktúra fejlesztést, valamint környezetvédelmi beruházást valósít meg.

Bővebben...