Nyírkáta Község Képviselő testületének

11/ 2003. ( XII.12 ) Kt. számú

R e n d e l e t e

A kommunális adóról szóló 9/2000.(IX.18.) Kt sz. rendelettel módosított 3 / 1999. ( III.31.) Ök. számú rendelet módosításáról

Nyírkáta Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. 6. § – ában kapott felhatalmazás alapján, a kommunális adóról szóló 9/2000.(IX.18.) Kt sz. rendelettel módosított 3 / 1999. ( III. 31.) Kt. számú rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) A rendelet 4.§ – a e rendelet hatálybalépésének napjától a hatályát veszti.

(2) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Záró rendelkezések

2.§. E rendelet rendelkezései 2004. január 01 napján lépnek hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ – ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.