KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01192 „NYÍRKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

 

A támogatás tárgya „NYÍRKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett 5 994 805 Ft, azaz ötmillió-kilencszázkilencvennégyezer-nyolcszázöt Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

Támogatás intenzitása100 %

 

A Projekt megvalósításának kezdete2017.06.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.

 

Projekt keretében teljesített beszerzések és feladatok:

 

Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése

–          Munkaállomás MS Windows környezetben – 6 darab

–          Laptopok MS Windows környezetben – 2 darab

–          Monitor alapkonfiguráció – 6 darab

–          Kártyaolvasó – 9 darab

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

–          Iratkezelési szabályzat

–          Információbiztonsági szabályzat

–          Közbeszerzési szabályzat

–          Gazdálkodási szabályzat

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

–          Gazdálkodási szakrendszer (tárgyieszköz nyilvántartás is beleértve)

–          Iratkezelő szakrendszer

–          Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer

–          Ipar-kereskedelmi szakrendszer

–          Hagyaték leltár szakrendszer

–          Adó szakrendszer

Tesztelés, élesítés