Általános iskola

Az iskola rövid története

Az iskoláról a legrégibb anyakönyvek 1786-tól állnak rendelkezésre. A XX. Század fordulóján a község tanügyét egy községi, egy görög katolikus, egy református elemi népiskola, továbbá egy községi ált. továbbképző, egy községi gazdasági továbbképző látta el. Iskolánkba jártak a Jékei-tag, a Tarnai tanya valamint a Gólya-szállás tanköteles tanulói az 1960-as évek elejétől. Az iskola épülete: 1950-ben három épületben folyt az oktatás. 1961-ben központi iskola épült öt tanteremmel, szertárakkal és szolgálati lakással. 1981-ben közepes tornaterem, 1994-ben új iskola épült három tanteremmel, művelődési házzal és könyvtárral. 1995-ben megkezdődött a számítástechnikai tanterem kialakítása melyet folyamatosan fejlesztenek.

2006 – ban a központi emeletes iskola teljes felújítást kapott.

A munkálatok során az iskolán elvégeztük: az utólagos hőszigetelést, teljes nyílásszáró csere, parkettázás, gépészeti berendezések beszerzése és beüzemelése, új elektromos hálózat kialakítása.

2010 – ben a “TÁMOP” program keretében az iskolában interaktív táblák és ehhez kapcsolódóan techikai berendezések lettek átadva.

2010 szeptember elsejétől az iskola neve: Vörösmarty Mihály Általános Iskola.

 

Intézményvezető 

Tóth Norbert (elérhetőségei a “kapcsolat” menüpontban)

Intézményvezető helyettes

Reszlerné Veres Ildikó

Tanári kar 

Csatlósné Patakfalvi Adrienn – biológia-kémia szakos tanár

Cselenyákné Molnár Judit – általános iskolai tanító

Csóka Zsanett – matematika-számítástechnika szakos tanár

Demeter Ferenc – földrajz-testnevelés szakos tanár

Jenei Tünde – általános iskolai tanító

Kazamérné Kovács Éva – általános iskolai tanító

Sólyom Lilla – biológia-környezetvédelmi szakos tanár

Szabó László – földrajz-testnevelés szakos tanár

Tóthné Cseh Ágnes – magyar nyelv- és irodalom – történelem szakos tanár

Törökné Papp Tímea – magyar nyelv és irodalom szakos és könyvtáros

Trencsényi Szabolcs – általános iskolai tanító

Varga Jánosné – általános iskolai tanító

Vass Istvánné – általános iskolai tanító

Veres Anita – testnevelés szakos tanár

Óraadók

Bacskó Sándor – Óraadó (technika)

Kücsön Tibor – Óraadó (fizika)

Nagy Anita – Óraadó (ének-zene)

Pindzsu Maroda Katalin – Óraadó (német)

Piricsiné Fórizs Magdolna – Óraadó (rajz)

Művészeti Iskola oktatói 

Jeney Sándorné – zongora tanár

Katona Gézáné – szolfézs tanár

Szőke József – néptánc tanár

Iskolatitkár 

Csóka Józsefné

Technikai dolgozók 

Simon Csilla – pedagógiai asszisztens

Tóth József Jánosné – hivatalsegéd

Simon Csaba Győzőné – hivatalsegéd

Horváth János – karbantartó

Horváth Béláné – hivatalsegéd

Varga Miklós – biztonsági őr

Veres József – biztonsági őr

Cselenyák János – fűtő

Nagy Norbert – fűtő

 

Ifjúsági és családsegítő szolgálat

Községünkben a családsegítő szolgálat feladatait Huszti Boglárka látja el, elérhetőségei a kapcsolat menüpontban találhatóak.

 

Óvoda

Az óvoda neve: Bajza József óvoda – művelődési ház és könyvtár. 89 gyerek jár óvodába, 3 csoportban. Az óvoda új, kiváló felszereltségű. Az óvoda felujítása és bővítése pályázati úton, 2004 – ben fejeződött be.

Óvónők

Óvoda vezető:

Lókodi Istvánné (elérhetőségei a “kapcsolat” menüpontban)

Vezető helyettes: 

Tisza Judit

Óvónők: 

Szűcs Viktória

Kissné Árvai Éva

Kazamér Mária

Papp Lajosné

 

Pedagógiai asszisztens

 

Dajkák

Kovács Zoltánné

Tóth Diána

Vassné Paszternák Ildikó

 

Napközi otthonos konyha

Élelmezés vezető:

Jenei Gáborné (elérhetőségei a “kapcsolat” menüpontban)

Szakácsok:

Kozma Magdolna

Konyhai segítők:

Gálné Kovács Katalin Éva

Tóth Jánosné

Vadászné Kiss Mária

 

Orvosi ellátás

Háziorvos

Dr. Paragh Melinda háziorvos – (elérhetőségei a “kapcsolat” menüpontban)

Asszisztensek

Törökné Tamás Katalin

Védőnői szolgálat

Danóné Szűcs Gabriella /Védőnő/

Kaluha Attiláné /Technikai Dolgozó/

 

Gyógyszertár

Gyógyszerész

Puskás Béláné

Nyitva tartás

Hétfőtől Péntekig 7.30-tól 16-ig

 

Öregek Napközi Otthona

Vezető 

Huszti Boglárka- (elérhetőségei a “kapcsolat” menüpontban)

Gondozók:

Tóthné Szentgyörgyi Klára

Ludrik Károlyné

Nagy Ferencné

Papp Jánosné

Nyitva tartás

Hétfőtől Péntekig 7-15.30-ig

 

Település közbiztonságáról gondoskodó szervezetek

(elérhetőségek a “kapcsolat” menüpontban)

Körzeti megbízott

Kocsis Péter

Polgárőr Egyesület

Parancsnok: Kovács Péter

Mezőőri szolgálat

Kovács Péter /Mezőőr/

Józsa János /Mezőőr/