A projekt címe: A cél közös, együtt a jövőnkért!

  • A projekt időtartama: 2018. február 1. – 2021. január 31.
  • A projekt időtartama 36 hónap
  • A szerződött támogatás összege: 496,82 millió Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 496 823 965 FORINT TÁMOGATÁST NYERT AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00119 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „A CÉL KÖZÖS, EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT!” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

Projektgazda: Piricse Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

•       Penészlek Község Önkormányzata

•       Ömböly Község Önkormányzata

•       Encsencs Község Önkormányzata

•       Nyírkáta Község Önkormányzata

•       Nyírcsászári Község Önkormányzata

•       Nyírderzs Község Önkormányzata

•       Nyírpilis Község Önkormányzata

•       Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

•       Balkány Város Önkormányzata

Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

Célunk:

·         a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;

·         a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;

·         munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;

·         a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

·         közösség egészségfejlesztése;

·         a térségi életminőség javítása;

·         a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos  disszemináció támogatása.

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

Egészségnap 2019. 04. 24

Feljegyzés varrótanfolyamról

Idősek napja 2019. 10. 04

Olvasóklub 2018. 10. 22

Olvasóklub 2018. 11. 28

Olvasóklub 2019 . 03. 14

Szívcsere 2018. 10. 12

Szívcsere 2018. 12. 21

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 2018

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 2019